Lokasjon for landsmøtet 2023

Det er nå avgjort hvor landsmøtet 10.-11. mars 2023 avholdes. Det er inngått avtale med Thon Hotels, nærmere bestemt på Thon Hotel Oslo Airport.

Thon Hotel Oslo Airport er et moderne konferanse- og forretningshotell med 459 nyoppussede rom, og ligger sentralt til kun 10 minutter unna Oslo Lufthavn på Gardermoen. Det går shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Lufthavn Gardermoen to ganger i timen. Det koster 80 kr, og billetter og rutetider finner du på vy.no.

Det er reservert videokonferanseutstyr, slik at vi planlegger for at man også kan delta digitalt. Om man ønsker å delta fysisk eller digitalt melder man inn via påmeldingsskjemaet som gjøres tilgjengelig etter 1. februar. Det skal også være teleslynge tilgjengelig dersom noen skulle ha behov for det.

Innkalling til landsmøte

Det kalles herved inn til landsmøte fredag – lørdag, 10. – 11. mars 2023. Møtet blir avholdt på Gardermoen, nærmere bestemt Thon Hotel Oslo Airport. Det er også mulig å melde seg på for å delta digitalt.

Saker som man ønsker at skal tas opp på landsmøtet må være styret i hende senest innen 1. februar 2023. Saker sendes på e-post til styret i NHF.

Program for dagene

Fredag, 10. mars – 17:00 – 21:00

Møte for landsmøtedelegatene, med middag.

Lørdag, 11. mars – 09:00 – 16:30

Generalforsamling

Saksliste:

 1. Opprop og godkjenning av fullmakter.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av saksliste og saksforberedelser.
 5. Forbundsstyrets redegjørelse for virksomheten siden forrige landsmøte.
 6. Regnskap og revisjonsberetning.
 7. Plan for virksomhet og budsjett for tiden frem til neste landsmøte.
 8. Fastsettelse og fordeling av kontingent frem til neste landsmøte.
 9. Vedtektsendringer.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg av leder, nestleder, 3 representanter og vararepresentanter til forbundsstyret. Valg av revisor. Valgperioden er frem til neste landsmøte. Valg av 3 medlemmer til valgkomite som forbereder valg fram til neste landsmøte.
 12. Flere interessante medisinske innlegg.

Deltakelse

Regionsrepresentanter inviteres til landsmøtet.  Ønsker du å delta på landsmøtet som regionsrepresentant for din region?  Meld din interesse på e-post til anita.hemokromatose@gmail.com. Det skal være inntil tre representanter fra hvert fylke. Din deltakelse som regionsrepresentant må derfor bekreftes før deltakelsen er endelig.

Dersom du er invitert delegat, dekker NHF reise og deltakelse på landsmøtet. Dersom du er medlem i NHF og ønsker å delta på landsmøtet på eget initiativ, må du selv dekke alle kostnader i forbindelse med din deltakelse. Påmeldingsskjema blir gjort tilgjengelig på våre hjemmesider på et senere tidspunkt.

Frist for å melde interesse for å delta som regionsrepresentant er 1. februar.

Innkallingen er sendt på e-postadresse til alle medlemmer vi har dette til, andre får det som brevpost.

HyperSys – Nytt medlemssystem for enklere administrasjon

HyperSys er Norsk Hemokromatoseforbunds nye medlemsadministrasjonssystem. Vi har migrert over det meste av våre medlemslister fra eksisterende register, og vi er nå inne i en fase der dataene kvalitetssikres.

Når systemet rulles ut til alle våre medlemmer vil du kunne logge deg inn på din egen side og se din egen medlemskapsprofil, og redigere informasjonen. Systemet gjør det også enkelt for nye medlemmer å bli registrert.

Medlemsdataene lagres trygt og forsvarlig gjennom HyperSys-systemet, med gode løsninger for tilgangskontroll, og det støtter også to-faktorinnlogging, samt varsling av sikkerhetsbrudd. Utviklere, teknikere, brukerstøtte, servere er alle lokalisert i Norge og følger norsk lovgivning.

Vi ser allerede at arbeidet med og oppfølgingen av våre medlemmer er forenklet, og vi håper at også medlemmene våre vil oppleve det enkelt og sømløst å ivareta sitt medlemskap i NHF. Full utrulling av nytt medlemssystem til alle våre medlemmer forventes gjennomført i 1. tertial 2023.

Mer informasjon her: https://hypersys.no/1083-2/

Nå kan man også betale med Vipps

Man kan betale kontingent med Vipps så lenge man refererer til fakturanr. og/eller medl.nr. Snart får man også mulighet til å betale med Vipps og andre metoder direkte via vårt nye medlemssystem HyperSys. Man kan også bruke dette eller Vipps direkte til å gi gaver til forbundet, da merker man dette med ‘gave’. Alle gaver over kr. 500 er berettiget skattefradrag. Husk å oppgi fødselsnummer til oss dersom du ønsker å kreve skattefradrag. Du må ikke sende oss dette per e-post, men ringe oss på 46 63 05 66 for å avtale hvordan vi ønsker å motta dette.

Vårt Vipps nummer er: 545071