Nyheter

Medlemskontingent for 2023

Vi er snart klar til å sende ut krav om innbetaling av medlemskontingent for 2023. Styret har satt en foreløpig kontingent på kr. 185, men denne skal vurderes og godkjennes av generalforsamling i mars. Justeringer blir da eventuelt foretatt, men hvis ikke innstiller styret på at også kontingent for 2024 blir på kr. 185. Krav […]

Les mer

Neste nyhetsbrev tar form

Neste nyhetsbrev begynner å ta form. Vi håper å kunne publisere dette i slutten av januar eventuelt i begynnelsen av februar. Det vil bli sendt per post til alle våre betalende medlemmer. Vi er imidlertid også avhengig av bidrag fra dere medlemmer eller andre som leser dette. Spesielt fint hadde det vært om noen av […]

Les mer

Medlemstreff 2022

Høsten 2022 gjorde forbundet sine første spede forsøk på å få i gang «byvise» medlemstreff. Det ble gjennomført to små møter – ett i Oslo og ett i Bergen. Styret gjorde seg i den forbindelse litt viktig erfaring og lærdom før de neste møtene skal arrangeres.

Les mer

Julen 2022

Vi vil ønske dere en god jul og godt nytt år fra oss i Norsk Hemokromatoseforbund

Les mer

NHF skifter nettbanksystem i disse dager

Hva betyr dette for deg som medlem? Jo, ganske snart kan vi da tilby betalingstjenester som AvtaleGiro og OCR-giro. Dette vil da tilbys på enklest vis gjennom medlemssystemet HyperSys. Skiftet gjør at vi også får en rekke andre tjenester tilgjengelig i vår bank som vi ikke har i dag. Det er som med alt annet […]

Les mer

Landsmøte for Norsk Hemokromatoseforbund 10-11 mars 2023

Landsmøte i Norsk Hemokromatoseforbund (inkludert generalforsamling to siste reviderte driftsår) er bestemt at skal avholdes helgen fredag, 10. – lørdag, 11. mars 2023. Dette planlegges gjennomført på et av hotellene på Gardermoen. Saker til generalforsamling må meldes inn i god tid før landsmøtet på e-post til info@hemokromatose.no. Landsmøtet gjennomføres som sedvanlig med en liten samling […]

Les mer

Snart presenterer vi vår nye logo

Den nye logoen er utviklet av vårt grafiske byrå og har et moderne uttrykk. Den skal inngå i en helhet med vår nye grafiske profil utviklet av samme byrå, både i bruk på våre websider og ellers i alt vi gjør i den digitale verden og på trykte medier. Vi er spent på hvordan denne […]

Les mer

Vår første medarbeider er ansatt

Sekretariatet i Norsk Hemokromatoseforbund har for første gang siden opprettelsen i 1999 ansatt en person på deltid for å avhjelpe styret med alt arbeidet. Anita Vikingstad er ansatt fra 26.10.2022. Hun kommer helt utenfra vår hemokromatose-verden, men vi er sikker på at hun vil kunne bistå våre medlemmer på en god måte når hun etter […]

Les mer

Nå får medlemmene informasjon på SMS direkte fra forbundet

Nylig anskaffet Norsk Hemokromatoseforbund en SMS-tjeneste som fremover skal benyttes flittig for å lettere kunne kommunisere med alle medlemmer. Det er da selvsagt viktig at vi har et mobilnummer per medlem slik at vi kan sende denne informasjonen raskt ut til medlemmene. Dette vil også medlemmene få mulighet til å oppdatere når de får tilgang […]

Les mer

Oppdateringer på gang på våre hjemmesider tidlig i 2023

Nå har vi utviklet nye websider som snart lanseres. Sidene er utviklet av et profesjonelt byrå i samarbeid med deler av styret og deler av medlemsmassen. Første fase blir lansert tidlig 2023 og inneholder informasjon for både nye og eksisterende medlemmer. I første omgang vil de nye sidene bli koblet med det nye medlemssystemet HyperSys […]

Les mer