Medlemskontingent for 2023

Vi er snart klar til å sende ut krav om innbetaling av medlemskontingent for 2023. Styret har satt en foreløpig kontingent på kr. 185, men denne skal vurderes og godkjennes av generalforsamling i mars. Justeringer blir da eventuelt foretatt, men hvis ikke innstiller styret på at også kontingent for 2024 blir på kr. 185.

Krav om kontingent skal ut før vi sender ut neste nyhetsbrev, så det er litt planlegging og påfølgende logistikk som skal gå opp. Vi ber om forståelse for det.

Nytt i år er at du kan betale via Vipps og andre betalingsmetoder gjennom vårt nye medlemssystem HyperSys. Vi introduserer da KID-nummer for alle våre betalingskrav.

Neste nyhetsbrev tar form

Neste nyhetsbrev begynner å ta form. Vi håper å kunne publisere dette i slutten av januar eventuelt i begynnelsen av februar. Det vil bli sendt per post til alle våre betalende medlemmer. Vi er imidlertid også avhengig av bidrag fra dere medlemmer eller andre som leser dette. Spesielt fint hadde det vært om noen av våre eminente medisinske fagpersonell ville utgi noe i relasjon til arvelig hemokromatose eller tilstandens følgeskader.

Vi i styret kommer til å forsøke å utgi nyhetsbrev på regelmessig basis heretter. Vi er imidlertid også avhengig av medlemmenes hjelp, slik dere vil se noen eksempler på i kommende utgave.

Innspill mottas med takk, men aller helst vil vi gjerne ha en tekst tilsendt og gjerne med bilder, som vi så vil bearbeide og sette inn. Send dette til info@hemokromatose.no.

Medlemstreff 2022

Høsten 2022 gjorde forbundet sine første spede forsøk på å få i gang «byvise» medlemstreff. Det ble gjennomført to små møter – ett i Oslo og ett i Bergen. Styret gjorde seg i den forbindelse litt viktig erfaring og lærdom før de neste møtene skal arrangeres.

 1. Det fungerer godt med regionvise SMS invitasjoner, men vi kan bli mer presis i beskrivelse
 2. Vi må i tillegg i god tid før medlemstreffet legge invitasjon til dette ut på hjemmesidene og forbundets side på Facebook, samt forbundets informasjonsgruppe på Facebook og på den nordiske diskusjonsgruppen på Facebook
 3. Vi må sette påmeldingsfrist minst 2-3 uker før møtet
 4. Vi må synliggjøre hvor vi er ved at respesjon el. er fullt informert om hvor vi sitter
 5. Styret må merke stedet vi sitter på en tydelig måte med navn og logo slik at deltakerne finner oss
 6. Vi må booke bord i god tid før medlemstreffet på stedet vi skal være (dersom vi ikke har eget rom e.l.)
 7. Det må finnes roligere møtesteder å arrangere på enn puber/vinbarer (bare unntaksvis benytte disse hvor det kan tilbys et mer ‘lukket’ rom)
 8. Det er foreslått at vi leier et ‘rom’ på stedet vi treffes, men da må vi kjøre med bindene påmelding
 9. Vi bør trolig annonsere med et par oppsatte teamer vi snakker om før den frie praten
 10. Stedet vi treffes på bør kunne tilby noe mat og drikke til de som kommer
 11. Møtet skal først og fremst være et sosialt medlemstreff der erfaringer kan utveksles og hvor noen i styret (eller likepersoner) kan fylle på med litt faglig prat
Bildet er fra medlemstreffet i Oslo, 26.10.2022 (styreleder var ‘fotograf’ og av den grunn ikke med på bildet).
Bildet er fra medlemstreffet i Bergen, 08.11.2022 (styreleder var ‘fotograf’ og av den grunn ikke med på bildet).

NHF skifter nettbanksystem i disse dager

Hva betyr dette for deg som medlem? Jo, ganske snart kan vi da tilby betalingstjenester som AvtaleGiro og OCR-giro. Dette vil da tilbys på enklest vis gjennom medlemssystemet HyperSys. Skiftet gjør at vi også får en rekke andre tjenester tilgjengelig i vår bank som vi ikke har i dag. Det er som med alt annet plusser og minuser med å bytte, men i dette tilfellet er det nok klart flere på plussiden, også fordi vi håper på vekst i forbundets medlemsmasse.

Landsmøte for Norsk Hemokromatoseforbund 10-11 mars 2023

Landsmøte i Norsk Hemokromatoseforbund (inkludert generalforsamling to siste reviderte driftsår) er bestemt at skal avholdes helgen fredag, 10. – lørdag, 11. mars 2023. Dette planlegges gjennomført på et av hotellene på Gardermoen. Saker til generalforsamling må meldes inn i god tid før landsmøtet på e-post til info@hemokromatose.no.

Landsmøtet gjennomføres som sedvanlig med en liten samling på fredags ettermiddag/kveld med innlagt middagfor de inviterte delegatene. På lørdagen går selve landsmøtet av stabelen. Det inneholder faglige presentasjoner fra forskere i inn- og utland, presentasjoner fra styret i forbundet, generalforsamling for de to siste reviderte driftsår med valg av styre og valgkomite, samt andre poster som skal godkjennes på generalforsamlingen.

Alle medlemmer har rett til å delta på landsmøtet så lenge de er påmeldt innen fristen. Forbundet betaler imidlertid bare reise og deltakeravgift for de inviterte delegatene. Alle medlemmer har imidlertid stemmerett, og siden forbundet nå anskaffer eget online valgsystem for presentasjon av kandidater og avstemming, vil vi sende dette ut for avstemming ca. en uke før og frem til selve dagen for generalforsamlingen.

Mer informasjon publiseres her og sendes medlemmene så snart dette foreligger.

Snart presenterer vi vår nye logo

Den nye logoen er utviklet av vårt grafiske byrå og har et moderne uttrykk. Den skal inngå i en helhet med vår nye grafiske profil utviklet av samme byrå, både i bruk på våre websider og ellers i alt vi gjør i den digitale verden og på trykte medier. Vi er spent på hvordan denne blir oppfattet av våre medlemmer og andre, siden nåværende logo har vært i bruk siden oppstarten av forbundet i 1999. Logoen blir forenklet i formen og det misforståtte symbolet for jern forsvinner. Dette ble jo av mange også oppfattet som symbolet for mann, siden mange mente de to symbolene lignet på hverandre. Den nye logoen blir også enklere i fargevalget. Dråpen som symbolerer en bloddråpe består. Vi håper du er spent på å se hvordan dette blir. Følg med her inne de neste par/tre månedene fremover.

Vår første medarbeider er ansatt

Sekretariatet i Norsk Hemokromatoseforbund har for første gang siden opprettelsen i 1999 ansatt en person på deltid for å avhjelpe styret med alt arbeidet. Anita Vikingstad er ansatt fra 26.10.2022. Hun kommer helt utenfra vår hemokromatose-verden, men vi er sikker på at hun vil kunne bistå våre medlemmer på en god måte når hun etter hvert kommer i gang med arbeidet. Akkurat nå foregår gradvis overlevering av oppgaver og etablering av kontor på hennes bosted i Karmøy kommune. Foreløpig blir Anita gjort kjent med styret og dets arbeid, mens hun sjonglerer alt av oppgaver hun allerede har startet med. Backlog av behandling av nye medlemmer som stanset opp under innføring av det nye medlemssystemet Hypersys var selvsagt en prioritert oppgave, og nå kommer alle informasjonsforsendelser fra henne framover.

Nå får medlemmene informasjon på SMS direkte fra forbundet

Nylig anskaffet Norsk Hemokromatoseforbund en SMS-tjeneste som fremover skal benyttes flittig for å lettere kunne kommunisere med alle medlemmer. Det er da selvsagt viktig at vi har et mobilnummer per medlem slik at vi kan sende denne informasjonen raskt ut til medlemmene. Dette vil også medlemmene få mulighet til å oppdatere når de får tilgang til sin konto i vårt nye medlemssystem, HyperSys. Foreløpig har vi bare fått testet SMS-utsendelse til noen av våre medlemmer i utvalgte regioner, men vil så snart som mulig ta dette i bruk for alle medlemmer.

Oppdateringer på gang på våre hjemmesider tidlig i 2023

Nå har vi utviklet nye websider som snart lanseres. Sidene er utviklet av et profesjonelt byrå i samarbeid med deler av styret og deler av medlemsmassen. Første fase blir lansert tidlig 2023 og inneholder informasjon for både nye og eksisterende medlemmer. I første omgang vil de nye sidene bli koblet med det nye medlemssystemet HyperSys som vi har anskaffet fra selskapet Unicornis. I fase to av lanseringsprosessen vil hjemmesidene våre få utvidelser beregnet på medisinsk fagpersonell. Dette blir utarbeidet av samme byrå, deler av styret og medlemmer, men her kobles også på en gruppe ildsjeler blant våre medisinske fageksperter. Vi håper mange kommer med konstruktive innspill, ideer, ris og ros både underveis og når sidene fremstår som «ferdige». Dette kan sendes per epost til info@hemokromatose.no.