Tappe blod

Den vanligste behandlingen er å tappe blod. Kroppen tvinges da til å produsere ekstra mye av det røde blodfargestoffet hemoglobin for å erstatte det som går tapt. Til dette brukes jern fra de forskjellige jernlagrene i kroppen.

Forebygger og reduserer skadelige virkninger

Jernlagrene mobiliseres ved blodtapping, slik at de skadelige virkningene av jern kan forebygges og reduseres. Tidlig behandlingsstart er en fordel, men det er aldri for sent å begynne. Når S-ferritin for menn er over 200 µg/L, og for kvinner over 150 µg/Liter, tappes vanligvis 0,45 liter blod ukentlig inntil S-ferritin er 20-50 µg/Liter. Deretter tappes det blod 4-8 ganger årlig livet ut for å holde S-ferritin mellom 20 og 50 µg/Liter. S-ferritin er et mål for kroppens jernlagre.

Når behandlingen iverksettes i tide, kan man se frem til et liv med normal aktivitet og levealder. Hvis det foreligger leddskader, kan disse bli permanente, og hos noen også tilta, til tross for blodtapping.