Må være ferdig utredet

Blodbanken kan godta hemokromatosepasienter som ordinære blodgivere dersom de er ferdig utredet for hemokromatose, ikke har organskader eller forhøyede leverfunksjonsparametre, og ikke har andre kroniske sykdommer eller tilstander som kan medføre risiko for egen helse ved blodgivning. Dette vil også bli vurdert av blodbankens lege. De skal ikke ha uspesifikke symptomer som kan skyldes hemokromatose, som tretthet, slapphet eller leddsmerter og annet de selv relaterer til tilstanden.

Tappet ned til vedlikeholdsnivå

De skal være tappet ned til vedlikeholdsnivå for Ferritin, eller ha et nivå som behandlende lege ikke anser fører til behov for nedtapping, og de skal ellers følges opp av medisinsk dagpost, poliklinikk eller tilsvarende, minimum med årlig måling og kontroll av ferritin.

Blodgivning skal være motivert av et ønske om å hjelpe andre, ikke for å opprettholde egen helse.

(Kilde: Blodbanken)