Neste nyhetsbrev tar form

Neste nyhetsbrev begynner å ta form. Vi håper å kunne publisere dette i slutten av januar eventuelt i begynnelsen av februar. Det vil bli sendt per post til alle våre betalende medlemmer. Vi er imidlertid også avhengig av bidrag fra dere medlemmer eller andre som leser dette. Spesielt fint hadde det vært om noen av våre eminente medisinske fagpersonell ville utgi noe i relasjon til arvelig hemokromatose eller tilstandens følgeskader.

Vi i styret kommer til å forsøke å utgi nyhetsbrev på regelmessig basis heretter. Vi er imidlertid også avhengig av medlemmenes hjelp, slik dere vil se noen eksempler på i kommende utgave.

Innspill mottas med takk, men aller helst vil vi gjerne ha en tekst tilsendt og gjerne med bilder, som vi så vil bearbeide og sette inn. Send dette til info@hemokromatose.no.

Nå får medlemmene informasjon på SMS direkte fra forbundet

Nylig anskaffet Norsk Hemokromatoseforbund en SMS-tjeneste som fremover skal benyttes flittig for å lettere kunne kommunisere med alle medlemmer. Det er da selvsagt viktig at vi har et mobilnummer per medlem slik at vi kan sende denne informasjonen raskt ut til medlemmene. Dette vil også medlemmene få mulighet til å oppdatere når de får tilgang til sin konto i vårt nye medlemssystem, HyperSys. Foreløpig har vi bare fått testet SMS-utsendelse til noen av våre medlemmer i utvalgte regioner, men vil så snart som mulig ta dette i bruk for alle medlemmer.