Medlemskontingent for 2023

Vi er snart klar til å sende ut krav om innbetaling av medlemskontingent for 2023. Styret har satt en foreløpig kontingent på kr. 185, men denne skal vurderes og godkjennes av generalforsamling i mars. Justeringer blir da eventuelt foretatt, men hvis ikke innstiller styret på at også kontingent for 2024 blir på kr. 185.

Krav om kontingent skal ut før vi sender ut neste nyhetsbrev, så det er litt planlegging og påfølgende logistikk som skal gå opp. Vi ber om forståelse for det.

Nytt i år er at du kan betale via Vipps og andre betalingsmetoder gjennom vårt nye medlemssystem HyperSys. Vi introduserer da KID-nummer for alle våre betalingskrav.

HyperSys – Nytt medlemssystem for enklere administrasjon

HyperSys er Norsk Hemokromatoseforbunds nye medlemsadministrasjonssystem. Vi har migrert over det meste av våre medlemslister fra eksisterende register, og vi er nå inne i en fase der dataene kvalitetssikres.

Når systemet rulles ut til alle våre medlemmer vil du kunne logge deg inn på din egen side og se din egen medlemskapsprofil, og redigere informasjonen. Systemet gjør det også enkelt for nye medlemmer å bli registrert.

Medlemsdataene lagres trygt og forsvarlig gjennom HyperSys-systemet, med gode løsninger for tilgangskontroll, og det støtter også to-faktorinnlogging, samt varsling av sikkerhetsbrudd. Utviklere, teknikere, brukerstøtte, servere er alle lokalisert i Norge og følger norsk lovgivning.

Vi ser allerede at arbeidet med og oppfølgingen av våre medlemmer er forenklet, og vi håper at også medlemmene våre vil oppleve det enkelt og sømløst å ivareta sitt medlemskap i NHF. Full utrulling av nytt medlemssystem til alle våre medlemmer forventes gjennomført i 1. tertial 2023.

Mer informasjon her: https://hypersys.no/1083-2/