Nyheter

Medlemskontingent for 2023

Vi er snart klar til å sende ut krav om innbetaling av medlemskontingent for 2023. Styret har satt en foreløpig kontingent på kr. 185, men denne skal vurderes og godkjennes av generalforsamling i mars. Justeringer blir da eventuelt foretatt, men hvis ikke innstiller styret på at også kontingent for 2024 blir på kr. 185. Krav […]

Les mer

HyperSys – Nytt medlemssystem for enklere administrasjon

HyperSys er Norsk Hemokromatoseforbunds nye medlemsadministrasjonssystem. Vi har migrert over det meste av våre medlemslister fra eksisterende register, og vi er nå inne i en fase der dataene kvalitetssikres. Når systemet rulles ut til alle våre medlemmer vil du kunne logge deg inn på din egen side og se din egen medlemskapsprofil, og redigere informasjonen. […]

Les mer