Medlemstreff 2022

Høsten 2022 gjorde forbundet sine første spede forsøk på å få i gang «byvise» medlemstreff. Det ble gjennomført to små møter – ett i Oslo og ett i Bergen. Styret gjorde seg i den forbindelse litt viktig erfaring og lærdom før de neste møtene skal arrangeres.

 1. Det fungerer godt med regionvise SMS invitasjoner, men vi kan bli mer presis i beskrivelse
 2. Vi må i tillegg i god tid før medlemstreffet legge invitasjon til dette ut på hjemmesidene og forbundets side på Facebook, samt forbundets informasjonsgruppe på Facebook og på den nordiske diskusjonsgruppen på Facebook
 3. Vi må sette påmeldingsfrist minst 2-3 uker før møtet
 4. Vi må synliggjøre hvor vi er ved at respesjon el. er fullt informert om hvor vi sitter
 5. Styret må merke stedet vi sitter på en tydelig måte med navn og logo slik at deltakerne finner oss
 6. Vi må booke bord i god tid før medlemstreffet på stedet vi skal være (dersom vi ikke har eget rom e.l.)
 7. Det må finnes roligere møtesteder å arrangere på enn puber/vinbarer (bare unntaksvis benytte disse hvor det kan tilbys et mer ‘lukket’ rom)
 8. Det er foreslått at vi leier et ‘rom’ på stedet vi treffes, men da må vi kjøre med bindene påmelding
 9. Vi bør trolig annonsere med et par oppsatte teamer vi snakker om før den frie praten
 10. Stedet vi treffes på bør kunne tilby noe mat og drikke til de som kommer
 11. Møtet skal først og fremst være et sosialt medlemstreff der erfaringer kan utveksles og hvor noen i styret (eller likepersoner) kan fylle på med litt faglig prat
Bildet er fra medlemstreffet i Oslo, 26.10.2022 (styreleder var ‘fotograf’ og av den grunn ikke med på bildet).
Bildet er fra medlemstreffet i Bergen, 08.11.2022 (styreleder var ‘fotograf’ og av den grunn ikke med på bildet).