Landsmøtet i NHF arrangeres 10. -11. mars. Lørdag, 11. mars vil hoveddelen av programmet gjennomføres, og du kan melde deg på for å delta digitalt.

På lørdagen vil du bl.a. få høre interessante faglige innlegg med forskere i fremste rekke innen fagfeltet, du får innblikk i NHFs arbeid de siste årene og planer for de kommende årene. 

Du melder deg på for digital deltakelse her

Fristen for å melde deg på er innen fredag, 3. mars. 

Programmet for lørdagen ser foreløpig slik ut: 

09:00 – 09:15 – Velkommen
09:15 – 10:00 – Faglig innlegg
10:00 – 10:15 – Pause
10:15 – 10:45 – Faglig innlegg
10:45 – 11:30 – Faglig innlegg
11:30 – 12:30 – Lunsj
12:30 – 16:30 – Saksliste landsmøte

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  3. Godkjenning av saksliste og saksforberedelser
  4. Forbundsstyrets redegjørelse for virksomheten
  5. Regnskap og revisjonsberetning
  6. Plan for virksomhet og budsjett 2023-2024
  7. Fastsettelse og fordeling av kontingent
  8. Vedtektsendringer
  9. Innkomne forslag
  10. Valg 

Da håper vi å se deg virtuelt på landsmøtet!