Bør jerntabletter bli reseptpliktige?

Høyt jerninntak i form av jerntabletter over lang tid vil kunne fremskynde utvikling av symptomgivende hemokromatose hos personer med primær hemokromatose og også kunne lede til sekundær hemokromatose hos disponerte individer.

Alt for mange mennesker bruker i dag jerntabletter, og det er flere eksempler på at hemokromatosepasienter, som opprinnelig har klaget over slapphet i sykdommens tidligere faser (før diagnosen er stilt), er blitt anbefalt å ta jerntilskudd. Det kan derfor ikke understrekes nok at man ikke må ta jerntilskudd ukritisk uten først å sjekke jernstatus hos lege (s-ferritin måling). Det er også viktig å understreke at lav hemoglobinkonsentrasjon (blodprosent) ikke er ensbetydende med jernmangel. Det er derfor viktig å få kunnskap ut til befolkningen generelt og helsepersonell spesielt, om at jern ikke er et ufarlig medikament som man kan ta ”for sikkerhets skyld”. Dersom man ikke lykkes med dette, er det mye som taler for at man bør vurdere å innføre reseptplikt for jernmedikasjon for å unngå helseskadelig overforbruk.