Hemokromatose og alkohol

Overskudd av jern lagres i stor utstrekning i lever og leverskader er hyppige ved hemokromatose. Alkohol er også levertoksisk.

For personer med hemokromatose vil alkoholinntak øke risikoen for leverskade og man må derfor utvise måtehold. Personer med hemokromatose og leverskade bør være totalavholdende fra alkohol. Når det gjelder personer med hemokromatose som ikke har levercelleskade, og som er tappet ned og kun trenger vedlikeholdstappinger, kan man innta alkohol med måtehold. I tillegg til å virke levertoksisk øker sannsynligvis alkohol jernopptaket fra tarm.