Hemokromatose og kosthold

Forandringer av kosten for å minske eller fjerne jerninntaket er vanligvis unødvendig. Behandlingen med ukentlige blodtapping og senere vedlikeholdstapping vil fjerne jernoverskuddet effektivt og forhindre ny skadelig økning. Man bør imidlertid utvise forsiktighet i forhold til enkelte kosttilskudd.

En amerikansk gruppe har gitt følgende anbefalinger:

  • Unngå jerntilskudd. Mange multivitaminpreparater inneholder jern; les på etiketten.
  • Begrens inntak av rødt kjøtt til 1-2 middager per uke.
  • Vis måtehold med alkohol (ved leverskader: lite eller ikke alkohol). Alkohol kan øke jernopptak og enkelte røde og hvite viner kan inneholde relativt mye jern (avhengig av jordsmonn).
  • Begrens inntak av vitamin C-tilskudd (under 500 mg/dag). Vitamin C er et nødvendig næringsstoff; det virker bl.a. som antioksidant. Frukt og grønnsaker er derfor viktige i kostholdet. Ved jernoverskudd vil store doser vitamin C kunne virke som en skadelig prooksidant.
  • Bruk mineraltilskudd (uten jern) bare ved påvist spesifikk mangel. Ved hemokromatose er opptak av uorganisk kobolt, mangan, sink og bly økt. Kobolt skilles raskt ut, men de tre andre metallene lagres i lever og annet vev. Man vet lite om eventuelle skadevirkninger.
  • Ikke spis rå skalldyr (østers og andre skjell) fra varme farvann eller f.eks. på sydentur. En bakterie, Vibrio vulnificus, finnes naturlig mange steder i varmt kystvann. Denne bakterien kan gi infeksjon ved inntak av forurensede skjell som er rå eller dårlig kokt og ved innpass gjennom åpne sår ved håndtering av forurenset sjømat eller bading i forurenset vann. Personer med hemokromatose er en av flere risikogrupper der en infeksjon kan gi fatalt utfall.