Hvordan behandles hemokromatose?

Den vanligste behandling er å tappe blod. Kroppen tvinges da til å produsere ekstra mye av det røde blodfargestoffet, hemoglobin, for å erstatte det som går tapt. Til dette brukes jern fra de forskjellige jernlagre i kroppen.

Hos dem som har hemokromatose vil store mengder jern kunne bli lagret i lever, hjerte, bukspyttkjertel og andre organer og gi helseskader. Heldigvis kan jernlagrene mobiliseres ved blodtapping, slik at de skadelige virkninger av jern kan forebygges og reduseres. Tidlig behandlingsstart er en fordel, men det er aldri for sent å begynne. Når serum-ferritin for menn er over 200 µg/L, og for kvinner over 150 µg/L, tappes vanligvis 0,45 L blod ukentlig inntil serum-ferritin er 20-50 µg/L. Deretter tappes blod 4-8 ganger årlig livet ut for å holde serum-ferritin mellom 20 og 50 µg/L. Serum-ferritin er et mål for kroppens jernlagre. Når behandlingen iverksettes i tide, kan man se frem til et liv med normal aktivitet og levealder. Hvis det foreligger leddskader, kan disse bli permanente, og hos noen også tilta, til tross for blodtapping.