Innkalling til landsmøte

Det kalles herved inn til landsmøte fredag – lørdag, 10. – 11. mars 2023. Møtet blir avholdt på Gardermoen, nærmere bestemt Thon Hotel Oslo Airport. Det er også mulig å melde seg på for å delta digitalt.

Saker som man ønsker at skal tas opp på landsmøtet må være styret i hende senest innen 1. februar 2023. Saker sendes på e-post til styret i NHF.

Program for dagene

Fredag, 10. mars – 17:00 – 21:00

Møte for landsmøtedelegatene, med middag.

Lørdag, 11. mars – 09:00 – 16:30

Generalforsamling

Saksliste:

 1. Opprop og godkjenning av fullmakter.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av saksliste og saksforberedelser.
 5. Forbundsstyrets redegjørelse for virksomheten siden forrige landsmøte.
 6. Regnskap og revisjonsberetning.
 7. Plan for virksomhet og budsjett for tiden frem til neste landsmøte.
 8. Fastsettelse og fordeling av kontingent frem til neste landsmøte.
 9. Vedtektsendringer.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg av leder, nestleder, 3 representanter og vararepresentanter til forbundsstyret. Valg av revisor. Valgperioden er frem til neste landsmøte. Valg av 3 medlemmer til valgkomite som forbereder valg fram til neste landsmøte.
 12. Flere interessante medisinske innlegg.

Deltakelse

Regionsrepresentanter inviteres til landsmøtet.  Ønsker du å delta på landsmøtet som regionsrepresentant for din region?  Meld din interesse på e-post til anita.hemokromatose@gmail.com. Det skal være inntil tre representanter fra hvert fylke. Din deltakelse som regionsrepresentant må derfor bekreftes før deltakelsen er endelig.

Dersom du er invitert delegat, dekker NHF reise og deltakelse på landsmøtet. Dersom du er medlem i NHF og ønsker å delta på landsmøtet på eget initiativ, må du selv dekke alle kostnader i forbindelse med din deltakelse. Påmeldingsskjema blir gjort tilgjengelig på våre hjemmesider på et senere tidspunkt.

Frist for å melde interesse for å delta som regionsrepresentant er 1. februar.

Innkallingen er sendt på e-postadresse til alle medlemmer vi har dette til, andre får det som brevpost.