Viktige funksjoner

Jern er bundet til proteiner og har en rekke viktige funksjoner, som transport av oksygen med røde blodceller (hemoglobin), og lagring av oksygen i muskler (myoglobin).

Det inngår også i stoffskifteprosessene i form av enzymer som ‘transportjern’ (bundet til transferrin), og ‘lagringsjern’ (ferritin og hemosiderin), for eksempel i lever, milt og beinmarg. 

Viktig å ikke ha for mye jern

Selv om det er livsviktig må vi også kvitte oss med jernet, men menneskekroppen har en begrenset evne til dette. I hovedsak skjer det når vi skiller oss med hudceller eller ved avskalling av celler i tarmene. Kvinner skiller seg også av med jern gjennom menstruasjon. Ved store blødninger øker naturlig nok jernbehovet, også i forbindelse med svangerskap. 

Siden menn har mindre jerntap, har de vanligvis jernlagre på omkring 1 gram, men  dette kan variere. Hos kvinner vil jernlagrene variere fra helt tomme og opp til omkring 1 gram. Ved et normalt jernstoffskifte vil jernlagrenes størrelse regulere hvor mye jern en person vil absorbere fra kosten. Små lagre gir et økt opptak, mens store lagre reduserer opptaket.

Hemokromatose gir for stort opptak av jern

Mennesker med hemokromatose har for stort opptak av jern, og store mengder vil kunne lagres i kroppen. Ved primær hemokromatose kan det være et daglig økt opptak fra kosten på 1 – 3 mg, utover det normale behovet. Over flere tiår kan opptaket være så mye som 40 gram, og jernet lagres hovedsakelig i leveren.