Mat

Begrens gjerne inntaket av rødt kjøtt i middager til 1-2 ganger i uken. En mengde matvarer har uansett et rikt innhold av jern, men det betyr ikke at disse skal unngås. Normalt vil en regelmessig årelating fjerne overskuddet og forhindre skade.

Kosttilskudd

Mange kosttilskudd inneholder også jern, og disse bør derfor unngås. Les på etiketten. Siden store doser C-vitamin kan virke som en skadelig prooksidant ved jernoverskudd, bør inntaket begrenses til under 500 mg per dag. Det beste er uansett å dekke kroppens behov gjennom å spise alminnelig sunt.     

Alkohol

Alkohol øker gjerne opptaket av jern, og det er derfor anbefalt å vise måtehold. Har du utviklet leverskade, bør alkohol unngås i størst mulig grad. Enkelte viner, både røde og hvite, kan inneholde relativt mye jern.