Landsmøte for Norsk Hemokromatoseforbund 10-11 mars 2023

Landsmøte i Norsk Hemokromatoseforbund (inkludert generalforsamling to siste reviderte driftsår) er bestemt at skal avholdes helgen fredag, 10. – lørdag, 11. mars 2023. Dette planlegges gjennomført på et av hotellene på Gardermoen. Saker til generalforsamling må meldes inn i god tid før landsmøtet på e-post til info@hemokromatose.no.

Landsmøtet gjennomføres som sedvanlig med en liten samling på fredags ettermiddag/kveld med innlagt middagfor de inviterte delegatene. På lørdagen går selve landsmøtet av stabelen. Det inneholder faglige presentasjoner fra forskere i inn- og utland, presentasjoner fra styret i forbundet, generalforsamling for de to siste reviderte driftsår med valg av styre og valgkomite, samt andre poster som skal godkjennes på generalforsamlingen.

Alle medlemmer har rett til å delta på landsmøtet så lenge de er påmeldt innen fristen. Forbundet betaler imidlertid bare reise og deltakeravgift for de inviterte delegatene. Alle medlemmer har imidlertid stemmerett, og siden forbundet nå anskaffer eget online valgsystem for presentasjon av kandidater og avstemming, vil vi sende dette ut for avstemming ca. en uke før og frem til selve dagen for generalforsamlingen.

Mer informasjon publiseres her og sendes medlemmene så snart dette foreligger.