I helgen ble Landsmøtet i Norsk Hemokromatoseforbund avviklet, og valget ble avsluttet. Styret for den kommende perioden fram til neste landsmøte høsten 2023 er klart.

Landsmøtet 2023 er over. Deltakerne fikk interessante faglige input og ble oppdatert på hva NHF har holdt på med de siden forrige landsmøte, informasjon om nye nettsider og planer for likepersonarbeid og medlemstreff. Ikke minst hadde deltakerne mange gode og viktige diskusjoner.

Hvem som skal sitte i styret den kommende perioden ble også valgt, med fornyet tillit til styreleder Ketil Toska, nestleder Dag Erling Stakvik, styremedlemmer Kjell Olav Solheim og Tom Gunnar Aasen. Nyvalgt er styremedlem Monica Solfjeld Hellerud, og vararepresentanter Margit Caroline Rydheim og Trine Alstad. Valgkomiteen fram til neste landsmøte i 2024 er Trond Hanssen, Bente Brevik Fjellberg og Betty Lystad.

Vi gratulerer!