Hemokromatose foreninger og kompetansesentre i andre land

HEMOKROMATOSEFORENINGER / INFORMASJONSSTEDER

EUROPA

NORD AMERIKA

AFRIKA

OCEANIA

SØR AMERIKA

KOMPETANSESENTRE

Under arbeid (sist oppdatert 27.01.11).