Ved tegning av livsforsikring og bekreftet hemokromatose som diagnose, eller kjennskap til disposisjon for lidelsen, er det viktig å redegjøre best mulig for hva hemokromatose er, og om det innebærer redusert arbeidskapasitet og inntektstap.

Selskapene som selger denne typen forsikringer anser sannsynligvis hemokromatose som en ‘diffus’ lidelse, på linje med for eksempel ME, og ønsker gjerne å innhente opplysninger fra fastlege, spesialist og NAV før de godkjenner forsikringen. Prisen for en slik forsikring varierer etter hvor mye som kan bli utbetalt, men ligger på omtrent 7% av det som utbetales.

(Kilde: Nordea Liv).