Medlemskontingent for 2023

Vi er snart klar til å sende ut krav om innbetaling av medlemskontingent for 2023. Styret har satt en foreløpig kontingent på kr. 185, men denne skal vurderes og godkjennes av generalforsamling i mars. Justeringer blir da eventuelt foretatt, men hvis ikke innstiller styret på at også kontingent for 2024 blir på kr. 185.

Krav om kontingent skal ut før vi sender ut neste nyhetsbrev, så det er litt planlegging og påfølgende logistikk som skal gå opp. Vi ber om forståelse for det.

Nytt i år er at du kan betale via Vipps og andre betalingsmetoder gjennom vårt nye medlemssystem HyperSys. Vi introduserer da KID-nummer for alle våre betalingskrav.