Nå får medlemmene informasjon på SMS direkte fra forbundet

Nylig anskaffet Norsk Hemokromatoseforbund en SMS-tjeneste som fremover skal benyttes flittig for å lettere kunne kommunisere med alle medlemmer. Det er da selvsagt viktig at vi har et mobilnummer per medlem slik at vi kan sende denne informasjonen raskt ut til medlemmene. Dette vil også medlemmene få mulighet til å oppdatere når de får tilgang til sin konto i vårt nye medlemssystem, HyperSys. Foreløpig har vi bare fått testet SMS-utsendelse til noen av våre medlemmer i utvalgte regioner, men vil så snart som mulig ta dette i bruk for alle medlemmer.