Vår første medarbeider er ansatt

Sekretariatet i Norsk Hemokromatoseforbund har for første gang siden opprettelsen i 1999 ansatt en person på deltid for å avhjelpe styret med alt arbeidet. Anita Vikingstad er ansatt fra 26.10.2022. Hun kommer helt utenfra vår hemokromatose-verden, men vi er sikker på at hun vil kunne bistå våre medlemmer på en god måte når hun etter hvert kommer i gang med arbeidet. Akkurat nå foregår gradvis overlevering av oppgaver og etablering av kontor på hennes bosted i Karmøy kommune. Foreløpig blir Anita gjort kjent med styret og dets arbeid, mens hun sjonglerer alt av oppgaver hun allerede har startet med. Backlog av behandling av nye medlemmer som stanset opp under innføring av det nye medlemssystemet Hypersys var selvsagt en prioritert oppgave, og nå kommer alle informasjonsforsendelser fra henne framover.

Nå får medlemmene informasjon på SMS direkte fra forbundet

Nylig anskaffet Norsk Hemokromatoseforbund en SMS-tjeneste som fremover skal benyttes flittig for å lettere kunne kommunisere med alle medlemmer. Det er da selvsagt viktig at vi har et mobilnummer per medlem slik at vi kan sende denne informasjonen raskt ut til medlemmene. Dette vil også medlemmene få mulighet til å oppdatere når de får tilgang til sin konto i vårt nye medlemssystem, HyperSys. Foreløpig har vi bare fått testet SMS-utsendelse til noen av våre medlemmer i utvalgte regioner, men vil så snart som mulig ta dette i bruk for alle medlemmer.

Oppdateringer på gang på våre hjemmesider tidlig i 2023

Nå har vi utviklet nye websider som snart lanseres. Sidene er utviklet av et profesjonelt byrå i samarbeid med deler av styret og deler av medlemsmassen. Første fase blir lansert tidlig 2023 og inneholder informasjon for både nye og eksisterende medlemmer. I første omgang vil de nye sidene bli koblet med det nye medlemssystemet HyperSys som vi har anskaffet fra selskapet Unicornis. I fase to av lanseringsprosessen vil hjemmesidene våre få utvidelser beregnet på medisinsk fagpersonell. Dette blir utarbeidet av samme byrå, deler av styret og medlemmer, men her kobles også på en gruppe ildsjeler blant våre medisinske fageksperter. Vi håper mange kommer med konstruktive innspill, ideer, ris og ros både underveis og når sidene fremstår som «ferdige». Dette kan sendes per epost til info@hemokromatose.no.

Nå kan man også betale med Vipps

Man kan betale kontingent med Vipps så lenge man refererer til fakturanr. og/eller medl.nr. Snart får man også mulighet til å betale med Vipps og andre metoder direkte via vårt nye medlemssystem HyperSys. Man kan også bruke dette eller Vipps direkte til å gi gaver til forbundet, da merker man dette med ‘gave’. Alle gaver over kr. 500 er berettiget skattefradrag. Husk å oppgi fødselsnummer til oss dersom du ønsker å kreve skattefradrag. Du må ikke sende oss dette per e-post, men ringe oss på 46 63 05 66 for å avtale hvordan vi ønsker å motta dette.

Vårt Vipps nummer er: 545071