Siste utgave av medlemsbladet 1/23 er i disse dager på vei ut til våre medlemmer. Utsendelsen til alle som har betalt kontingenten på 185 kr for 2023, vil få tilsendt sitt eksemplar i løpet av uke 9.

Medlemsbladet er på 32 sider, fullspekket med interessant, lærerik og kjekk lesning. Dersom du ikke er medlem, men ønsker tilsendt et eksemplar kan du melde deg inn og vi sender deg medlemsbladet så snart betaling er registrert.