Om NHF

Styret
5 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer, samt valgkomite.

Styret i perioden 2020-2021
Ketil Toska, Bergen – Styrets leder
Dag Erling Stakvik, Trondheim – Styrets nestleder
<Vakant>  – Styremedlem
Kjell Olav Solheim, Bergen – Styremedlem
Tom Gunnar Aasen, Sortland – Styremedlem
Monica Solfjell Hellerud, Moss – Varamedlem
Jytte Haldrup, Moss – Varamedlem

Det er formelle krav til at en viss andel av styrets medlemmer skal ha tilstanden hemokromatose. Dette er meget godt oppfylt for nåværende styre.

Valgkomite:
Vidar Heggenes, Valdres – Leder
Tiril Trinesdatter Kildahl, Steigen 
Trond Hanssen , Vikhammer