Om NHF

Styret
5 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer, samt valgkomite.

Styret i perioden 2017-2018
Ketil Toska, Bergen – Styrets leder
Dag Erling Stakvik, Trondheim – Styrets nestleder
Nils Trygve Tonning, Sotra – Styremedlem
Vidar Heggenes, Valdres – Styremedlem
[ubesatt], _________ – Styremedlem
[ubesatt], _________ – Varamedlem
[ubesatt], _________ – Varamedlem

Det er formelle krav til at en viss andel av styrets medlemmer skal ha tilstanden hemokromatose. Dette er meget godt oppfylt for nåværende styre.

Valgkomite:
[ubesatt], ___________
[ubesatt], ___________
[ubesatt], ___________