Forfatterne

Informasjon om forfatterne.
Dag E. Undlien
Professor ved Institutt for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus. Han satte som den første i Norge opp den genetiske testen for primær hemokromatose. Han var tidligere styremedlem i NHF.

Berit Borch-Iohnsen
Professor emeritus ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke arbeidet med jernstoffskiftet, jernmangel og -overskudd. Hun var tidligere styremedlem i NHF.

Helge Bell
Tidligere professor i leversykdommer ved Medisinsk avdeling, Aker universitetssykehus. Han interesserte seg i mange år spesielt for hemokromatose. Han gikk bort i 2004.