Medlemskap

Som medlemmer opptas enkeltpersoner som har hemokromatose eller som gjennom familie er tilknyttet bærere av arveanlegget.

Også helsepersonell som har særlig kompetanse og interesser knyttet til tilstanden er velkomne som medlemmer. Som støttemedlemmer kan opptas firmaer og institusjoner uten at disse er valgbare til forbundets styre.

Kontingent er kr 170 per år.

Send oss et brev eller e-post til adresse:
Norsk Hemokromatoseforbund, Postboks 120 Bønes, 5849 BERGEN. Innmelding kan også sendes per e-post: info@hemokromatose.no eller som sms/tlf til 46 63 05 66.
Innmelding må inneholde fullstendig navn, postadresse, årstallet (fire siffer) du er født (ikke dag og måned), telefonnumre og e-post.  

Du får tilsendt faktura for innbetaling av medlemskontingent, informasjon i form av brosjyrer og nyhetsbrev, og vi står til disposisjon på e-post og telefon med veiledning og assistanse. Du bidrar til at vi kan nå vårt overordnede mål: Å eliminere hemokromatose som helseproblem i vårt land. Forbundet er etablert og drives av frivillige og ulønnede medarbeidere. Henvendelse kan også rettes til NHF sine regionale kontakter som også er medlemmer av forbundets høyeste besluttende organ landsmøtet.

https://www.facebook.com/groups/31316083928540596