Sekretariatet

Vi er lokalisert i Bergen og leier lager og kontor i del av privat bolig. Forbundet opereres på frivillig basis.
Ønsker fortrinnvis henvendelser på telefon 46 63 05 66 i tidsrommet 17:00-21:30.
Send gjerne e-post dersom du har anledning til det – benytt info@hemokromatose.no.
Vi distribuerer brosjyrer, nyhetsbrev og hjelper med å svare på de fleste spørsmål.

Vår postadresse er:
Norsk Hemokromatoseforbund
Postboks 120 Bønes
5849 BERGEN