Nå har vi utviklet nye websider som snart lanseres. Sidene er utviklet av et profesjonelt byrå i samarbeid med deler av styret og deler av medlemsmassen.

Første fase blir lansert tidlig 2023 og inneholder informasjon for både nye og eksisterende medlemmer. I første omgang vil de nye sidene bli koblet med det nye medlemssystemet HyperSys som vi har anskaffet fra selskapet Unicornis.

fase to av lanseringsprosessen vil hjemmesidene våre få utvidelser beregnet på medisinsk fagpersonell. Dette blir utarbeidet av samme byrå, deler av styret og medlemmer, men her kobles også på en gruppe ildsjeler blant våre medisinske fageksperter.

Vi håper mange kommer med konstruktive innspill, ideer, ris og ros både underveis og når sidene fremstår som «ferdige». Dette kan sendes per epost til info@hemokromatose.no.

Organisasjonsnytt/sekretariat (3)