Kan hemokromatosepasienter være blodgivere?

Hvis man ikke har tegn til leversykdom (normal s-ALAT og s-ASAT og normal leverbiopsi, ev. s-ferritin < 1000 µg/L hvor leverskade er usannsynlig) bør det ikke være noe i veien for at hemokromatosepasienter kan være blodgivere.

Under den forutsetning at de innfrir generelle krav som blodgivere. En del blodbanker har vært skeptiske til å bruke hemokromatosepasienter som givere, men så lenge man har normal leverfunksjon og ikke diabetes, er det ikke holdepunkter for at hemokromatosepasienters blod ikke egner seg til dette formål. Med til tider vanskeligheter med å få tak i nok blod/blodprodukter er det derfor etter vår mening meningsløst å ikke bruke den ressursen som hemokromatosepasienter representerer i så måte.