Utvikler bærere (heterozygote) av hemokromatosegenet sykdom?

Man må normalt arve det defekte (muterte) HFE genet fra begge sine foreldre for å utvikle sykdommen.

Arver man et normalt gen fra én av sine foreldre vil man ikke utvikle sykdom selv om man har arvet et mutert gen fra den andre av sine foreldre. Noen bærere (10-20%) vil kunne ha moderat forhøyede jernlagre, men sjelden så mye at de vil utvikle symptomgivende jernoverskudd med mindre de tar systematisk jerntilskudd. Bærere vil ha en økt risiko for hemokromatose dersom de tar jerntilskudd. Enkelte nye forskningsrapporter kan tyde på at bærere kan ha noe økt risiko for hjerte- og karsykdommer, men ytterligere studier må til for å avklare dette.