Vår første medarbeider er ansatt

Sekretariatet i Norsk Hemokromatoseforbund har for første gang siden opprettelsen i 1999 ansatt en person på deltid for å avhjelpe styret med alt arbeidet. Anita Vikingstad er ansatt fra 26.10.2022. Hun kommer helt utenfra vår hemokromatose-verden, men vi er sikker på at hun vil kunne bistå våre medlemmer på en god måte når hun etter hvert kommer i gang med arbeidet. Akkurat nå foregår gradvis overlevering av oppgaver og etablering av kontor på hennes bosted i Karmøy kommune. Foreløpig blir Anita gjort kjent med styret og dets arbeid, mens hun sjonglerer alt av oppgaver hun allerede har startet med. Backlog av behandling av nye medlemmer som stanset opp under innføring av det nye medlemssystemet Hypersys var selvsagt en prioritert oppgave, og nå kommer alle informasjonsforsendelser fra henne framover.