Bli medlem

Vi ønsker deg velkommen som medlem dersom du har hemokromatose selv, om du er pårørende, familiært tilknyttet bærer av arveanlegget, er helsepersonell eller har interesse for tilstanden.

Hvem kan bli medlem?

NHF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er disponert for eller lider av hemokromatose og deres pårørende. Forbundet drives av ildsjeler på frivillig basis og som medlem mottar du informasjon og støtter forbundets arbeid.

Det er tre ulike medlemskapskategorier i Norsk Hemokromatoseforbund:

  • Ordinært medlem – Ordinære medlemmer mottar medlemsblad og annet informasjonsmateriell som forbundet gir ut.
  • Familiemedlemskap – For å være familiemedlem, må minst en i husstanden være ordinært medlem. Man mottar ikke medlemsblad o.l., men støtter arbeidet til Norsk Hemokromatoseforbund.
  • Støttemedlemskap – Man mottar ikke medlemsblad o.l., men støtter arbeidet til Norsk Hemokromatoseforbund.

Kontigent

Medlemskontingent for ordinære medlemmer (2023 og 2024) er kr. 185. For familie- og støttemedlemskap er kontingenten 100 kr (2023 og 2024).

Meld deg inn

Info om medlemskap og betaling

Ved utfylling av innmeldingsskjemaet på nettsiden vår vil det bli opprettet et medlemskap på deg.

Medlemskap i vår organisasjon er per kalenderår. Medlemskapet ditt vil gjelde for et kalenderår, med mindre annet er beskrevet på våre websider. 

I det du har betalt kontingenten din, er du å regne som aktiv medlem i organisasjonen, og har medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre. Du kan når som helst melde deg ut, men har ikke rett på tilbakebetaling av kontingent som du har betalt.

Hvert år fornyes medlemmer til neste år, og betalingsinformasjon sendes ut. Med mindre du velger å inngå auto-trekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket noe som helst automatisk for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten din dersom du fortsatt ønsker å være medlem.

Spørsmål ang. medlemskap og utmelding kan sendes til Sekretariatet.

Innmelding via SMS eller post

Vi foretrekker at du benytter innmeldingsskjemaet du finner over når du melder deg inn. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan benytte dette, kan du også melde deg inn på følgende måter:

Send SMS til: 46 63 05 66.
Send post til: Norsk Hemokromatoseforbund, Postboks 120 Bønes, 5849 BERGEN

Påmelding må inkludere

  • Fullstendig navn
  • Postadresse
  • Fødselsår (fire siffer)
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Medlemskapstype

Hva lurer du på?