Formål

 • Eliminere hemokromatose som helseproblem i vårt land. 
 • Arbeide for at de som har arveanlegg for utvikling av hemokromatose kan bli diagnostisert og behandlet før sykdommer og helseskader utvikles.
 • Gi veiledning og bistand til dem som har fått sykdommer og helseskader forårsaket av hemokromatose.
 • Spre kunnskap blant helsepersonell om tilstanden og de påfølgende helseskader den utvikler.

Alle som ønsker å motta informasjon eller å støtte forbundet kan gjerne også bli medlem. Medlemskap koster kr 185,- per år.

NHF har administrasjonskontor i Bergen og arbeidet gjøres på frivillig basis. 

Styret

I styret har vi fem faste styremedlemmer, to varamedlemmer, samt valgkomite.

Styret i perioden 2020-2021

 • Ketil Toska, Bergen – Styrets leder
 • Dag Erling Stakvik, Trondheim – Styrets nestleder
 • Vakant  – Styremedlem
 • Kjell Olav Solheim, Bergen – Styremedlem
 • Tom Gunnar Aasen, Sortland – Styremedlem
 • Monica Solfjeld Hellerud, Moss – Varamedlem
 • VakantVaramedlem

Det er formelle krav til at en viss andel av styrets medlemmer skal ha tilstanden hemokromatose. Dette er meget godt oppfylt for nåværende styre.

Valgkomité

Ny valgkomité er under arbeid.